Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Del av en helhet

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 23 september 2018

del av en helhet

Bråk och decimaltal kap 4 år 9


Karin Bohman HT-18

 • ●  vara bekant med begreppet promille.

 • ●  vara säker på att beräkna en andel i procent eller promille när helheten är känd, samt

  beräkna helheten när en andel är känd.

 • ●  förstå vad förändringsfaktor innebär och kunna använda förändringsfaktor för att

  utföra beräkningar i vardagliga situationer.

 • ●  förstå skillnaden mellan procent och procentenheter.

 • ●  förstå vad propotionalitet innebär.

 • ●  kunna utföra beräkningar av ränta och amorteringar på lån och insatta medel.

  BEGREPP

  ● (amortering)
  ● förändringsfaktor ● (moms)
  ● procentenheter ● promille

● proportionalitet ● (ränta)

CENTRALT INNEHÅLL

 • ●  Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 • ●  Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

  GENOMGÅNGAR

  Karin har genomgångar varje lektion. Du hittar även bra genomgångsfilmer på intermatte.

 • ●  Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.

 • ●  Enskilt och parvis arbete både praktiskt och teoretiskt.

 • ●  Vi jobbar praktiska uppgifter, begreppsträning, matteappen, intermatte samt

  problemlösning i mindre grupper.

 • ●  Skriftligt prov för högre mål.

 • ●  Titta i classroom för mer detaljerad information.

 • ●  Ni kommer även få ett analogt begreppshäfte som vi tränar på i skolan.

  Delmomenten i de olika arbetsmaterialen.

  FÄRDIGHETSTRÄNING

  Välj själv hur du vill arbeta;

Moment

Intermatte

Bas: Träning 1

Djup:Träning 2

Utmaning:Plus

Ma-boken

Basnivå: 1 och 2

Djup 3 och 4

Tidsplan

Andel av något

Bas: T 1:1-9,17-20,28-33

Djup:T2:1-7,15-19,28-3 2

Utmaning:P:1-8,19-23, 27-30

Basnivå: 1 och 2: 158-160

Djup 3 och

4161-163

vecka 41

Förändringsfaktor

Bas: T 1:10-16, 49-52

Djup:T2: 8-14,48-51

Utmaning:P: 9-14,46-50

Basnivå: 1 och 2:167-169

Djup 3 och

4:170-171

vecka 42

Ränta och amortering

Promille

Bas: T 1: 21-27,34-37, 53-56,

34-37, 57-60 (promille)

Djup:T2:20-27,

52-55, 33-36, 56-59 (promille)

Utmaning:P: 15-18, 24-26, 51-54

(promille):31-34, 55-58

Se intermatte

vecka 43

Procentenhet Proportionalitet

Bas: T 1:38-45, 46-48, 61-63

Djup:T2:37-44, 45-47, 60-62

Procentenhet: se intermatte

Proportiopnalitet:

vecka 45

 

Utmaning:P: 35-42, 43-45, 59-61

Basnivå: 1 och 2: s174-176

Djup 3 och 4: 176-179

 

Repetition diagnos och prov Vecka 46

DiAGNOS

När du har färdighetstränat klart kommer du att testa dig själv med en diagnos på intrmatte.
När diagnosen är klar, lämna in.
När du får tillbaka diagnosen gör vi en analys tillsammans vad du behöver träna mer eller om du skall påbörja fördjupning.

TRÄNA MERA/FÖRDJUPNING

page4image9504page4image9664page4image9824page4image9984page4image10144page4image10304

Intermatte

Bas/Fördjupning

 

Matteboken

Bas/Fördjupning

TRÄNA MERA /PLUS

 

Träna mera sid: sid 210

Fördjupning: sid: 213-214+ stencil hos Karin

RESONERA

Karin har diskussionsuppgifter ni kommer jobba i par/grupp. Redovisa och lämna in på classroom. Detta kommer att ske efter att ni färdighetstränat klart.

Arbetsuppgift: Kemiska lösningar

NOMP/MATTEVA/VEKTOR/ELEVSPEL

page5image256

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback