Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik

Hosiannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Längd, area och symmetri

Problemlösningsförmåga

 • Formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
 • tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
 • tolka resultat och dra relevant slutsats. 

Begreppsförmåga 

 • Känna igen och namnge rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel.
 • jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder
 • reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, t ex för hur långt det är till skolan.
 • hantera enhetsbyten inom längd

Visa och uttrycka kunskaper om begreppen

 • längd, höjd, bas, liksidig triangel, triangelns area, trubbvinklig triangel, rätvinklig triangel, likbent triangel, symmetri, symmetrilinje, asymmetri.
 • symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt, t ex rektangel, kvadrat och liksidig triangel.

 • skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer.

Metodförmåga

 • mäta längd med olika mätredskap och standardiserade enheter t ex m, cm och mm.

 • jämföra och storleksordna längder.
 • göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang.
 • använda formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, t ex trianglar.
 • skapa symmetriska figurer genom att vik, klippa eller rita spegelbilder.
 • undersöka om geometriska former eller bilder av föremål är symmetriska t ex en kvadrat el bokstaven A 

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om längd, area, och symmetri med olika uttrycksformer, t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa .
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och tal i decimalform. 

 

Det centrala innehållet behandlas 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och mindre grupper
 • arbete i "Koll på matematiken"

 

Eleverna visar sina kunskaper 

 • i det dagliga arbetet under lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1, 2 och 3 
 • test 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik åk 5 Skolverkets
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter