Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Fröspridning, pollinering, fotosyntes, näringskedjor och ekosystem.

Nyhammars skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi kommer att undersöka var frön finns , hur de ser ut och hur de kan sprida sig. Vi ska ta reda på vad ett frö behöver för att gro och hur de skapas nya. Dessutom ska vi ta reda på hur träd och gröna växter "lagar" och förbränner sin mat så att den kan växa. Du kommer att få lära dig många nya ord som; ekosystemtjänster, fotosyntes, frukt, frön, planta, rot, stjälk, blad, kronblad, knopp och blomma liksom pollinering, ståndare, pistill, och många flera. Vi ska lära oss namnet på några växter i vår närmiljö. VI kommer att lära oss hur några näringskedjor och näringsvävar är uppbyggda.

Vi kommer att arbeta med NTA lådan "Från frö till frö"

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
NO år 4-6 DINO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback