Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Bild

·

Årskurs:

F - 3

Teknik år 3 Sprattelgubbe

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Vi gör en sprattelgubbe.

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Ur det centrala innehållet...

 

Utifrån det centrala innehållet ska eleverna få utveckla sina förmågor att...

Arbetssätt och undervisning

Vi samtalar om olika material och vilka egenskaper de har. Vi pratar främst om olika sorters papper och deras egenskaper.

Vi samtalar om hur man kan sammanfoga olika material.

Vi samtalar om olika tekniska begrepp som handlar om kraft och rörelse.

Eleverna får pröva att konstruera sprattelgubbar enligt en färdig modell samt egen konstruktion med hjälp av ritning som de själva gjort.

 

 

 

Ur kapitel 1 i läroplanen:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna göra en sprattelgubbe som kan röra på sig. Du ska också kunna berätta hur den fungerar.

Tidsram

Vi arbetar med detta under 1veckas tid.

Bedömning

Vi bedömmer dig under tiden vi jobbar med sprattelgubben.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback