Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 5

Biologi. Skogen. Kap 1 år 4

Bergagårdsskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi kommer under några veckor arbeta med skogen som tema i NO. Vi använder boken ”Koll på NO – biologi, kemi och fysik 4” som huvudlitteratur.

Konkritiserade mål

Under perioden kommer vi att lära oss om vad som menas med en skog, vilka växter och djur som finns där samt hur människan nyttjar skogen både som ekonomisk resurs samt rekreation.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

 • Känna till namnen, och kunna gruppera några träd och svampar.

 • Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

 • Känna till några rovdjur och bytesdjur.

 • Veta vad människan använder skogen till.

 • Kunna förstå och använda dig av aktuella begrepp inom området: ekosystem, ekosystemtjänster, nedbrytning, näringskedja

 • Göra enkla fältstudier i närområdet.

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att muntligt kunna delta i diskussioner som gäller natur och ekologisk hållbarhet inom arbetsområdet. (Hur du diskuterar/resonerar)

 • Du kan ställa frågor och lyssna på andra. (Nyfikenhet, lyhördhet)

 • Du har baskunskaper om arbetsområdet. ( Vad är en skog, vad lever i en skog och vad använder människorna skogen till)

 • Du förstår några begrepp inom arbetsområdet. 

 • Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i biologi.

 • Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. 

 • Din förmåga att genomföra enkla fältstudier.

Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback