Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemiförsök åk 5

Sternöskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 24 september 2018

I temat kemiförsök kommer du att få arbeta som en kemist. Din uppgift är att spåra vilka vita pulver som döljer sig i några prover. Steg för steg undersöker vi deras egenskaper. Med hjälp av dina undersökningar, samtal i gruppen och anteckningar kommer du att kunna avslöja vilka olika pulver som du undersöker.

Mål

 Under arbetets gång kommer du att utveckla följande förmågor:

Beskriva och förklara: Du kommer att träna på att använda rätt begrepp till ämnet kemi. Att förstå vad orden betyder samt att förstå hur ord och begrepp hör ihop. Att använda "expertord" så som blandningar, lösningar, mättad lösning och vattenlöslig.

Undersökande förmåga: Du ska utveckla din förmåga att observera, dokumentera och diskutera, sortera, ställa frågor, formulera hypoteser, planera och genomföra en undersökning. Du ska kunna tolka dess resultat och dra slutsatser.

Granska och motivera: Du ska utveckla din förmåga att söka och granska information, kommunicera, ta ställning och motivera. 

 Undervisning- Detta ska du lära dig.

 

 

- Hur man undersöker kemiska ämnen på ett systematisk sätt


- Vad som händer med ett ämnes egenskaper när man blandar det med vatten


- Begreppen; blandningar, lösningar, mättad lösning och vattenlöslig.


-
Hur man filtrerar ett ämne som är blandat med vatten.


- Vad som händer om du blandar de kemiska ämnena med ättika, jod eller rödkålssaft.  

   

 - Få förståelse för hur värme påverkar de kemiska ämnena.

Hur ska vi arbeta?

 

- Vi ska göra systematiska observationer och experiment i grupper.

- Vi ska ha samtal och diskussioner i grupper och helklass.

- Vi ska läsa och bearbeta texter med kemiskt innehåll.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback