Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik åk 5 HT VT

Backa skola, Tanum · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Välkommen till ett nytt spännande läsår i matte, i åk 5. Här varvar vi nya moment med repetition och gör kluriga utmaningar tillsammans! Vi utgår från Matteborgen 5A och 5B.

Mål, Efter avslutad termin ska du kunna:
- lösa olika matteproblem
- diskutera om hur resultaten är rimliga
- olika matematiska begrepp och kan använda dem i situationer som du känner till väl
- göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra och  geometri
- välja metoder som passar för att lösa problem och för att göra olika uträkningar

Så här kommer vi att arbeta:
- genomgångar kring nya moment och delta i diskussioner inför varje nytt kapitel som en introduktion.
- arbeta med både enskilda uppgifter och gruppuppgifter utifrån Matteborgen 5A och 5B, olika spel på Ipad och annat både praktiskt och teoretiskt material. 

Visa lärande:
- delta i gruppdiskussioner och problemlösningssituationer
- genom diagnoser som fokuserar på specifika kursmoment,
- inlämningsuppgifter, tester och prov


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback