Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5

NO Människokroppen HT 18

Gällingeskolan, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Du kommer få lära dig mer om din kropp och din hälsa. Du kommer få lära dig om kroppens organ och några organsystem, tex blodomloppet och matsmältningen. Du kommer också få lära dig vad som händer i din kopp under puberteten.

Skolan ska

Genom undervisningen i biologi och idrott/hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

 • lära sig namnen på flera viktiga organ i kroppen.
 • enkelt förstå  hur kroppens inre organ och system fungerar och samverkar
 • förstå vad som händer under puberteten hos pojkar och flickor
 • Inse att kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer påverkar hur du och din kropp mår.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga/färdighet att:

 • använda biologiska begrepp, tex matsmältning, celler, vener
 • förstå hur dina inre organ fungerar
 • förklara hur dina inre organ fungerar och samverkar tex hjärtat och blodomloppet
 • förstå att du själv kan påverka hur din kropp mår och ta eget ansvar för din hälsa.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

 • lyssna när du för diskussioner med din lärare och dina klasskamrater.
 • se hur du utför dina undersökningar och bygger vidare på dina resultat.
 • läsa dina dokumentationer och se din redovisning

 

Undervisning

I undervisningen kommer du få;

 • läsa faktatexter om människokroppen och arbeta med din kroppen mapp.
 • se filmer
 • diskutera i helklass och i mindre grupper
 • göra undersökningar som handlar om kroppens funktioner och din hälsa
 • redovisa ett arbete om kroppen och din egen hälsa
 • ställa frågor om hur din kropp fungerar

 


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter