Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG07

English 7, part 2

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 25 september 2018

English 7, part 2 Weeks 39 - 47

In part 2 of English 7 focus is on different social issues.

Content:

Social issues, in Sweden and other parts of the world

Examinations:

Group work
Individual essay

Instructions:

All detailed information regarding this part is found in the OneDrive and in the two assignments; "Group work" and "Essay Social Issue".

Core content from Skolverket and knowledge requirements are added below.


Läroplanskopplingar

Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.

Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.

Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

Matriser i planeringen
English 7, part 2
Uppgifter
Essay Social Issue
Essay Social Issue II
Group work Film project

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback