Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Människokroppen

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur kan vi känna smak och lukt?

Kroppen

Under de närmaste veckorna kommer du att lära dig om kroppen. Du ska lära dig om viktiga kroppsdelar och hur de samverkar med varandra. Frågor som vi kommer att besvara är:

 • Vad heter våra yttre kroppsdelar?
 • Hur fungerar kroppen?
 • Hur ska du göra för att din kropp ska fungera så bra som möjligt?
 • Hur kommer det sig att du kan röra din kropp?
 • Hur får kroppen näringen från maten och vad händer med luften som vi andas in?
 • Vilka faktorer påverkar vår hälsa?

 

 Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • samla information om det du redan känner till om kroppen
 • göra enkla undersökningar 
 • utforska hur din egen kropp fungerar
 • samla viktiga begrepp och fakta i ditt häfte 
 • diskutera olika frågor med en kompis, i grupp och i hel klass
 • titta på film
 • läsa och skriva faktatexter

 

 

Bedömning

 • kan namnen några yttre kroppsdelar 
 • kan nämna några  saker som är viktiga för att vi ska må bra som t ex mat, hygien, sömn, motion
 • kan förklara skelettets och musklernas funktion
 • kan förklara matens väg i kroppen och hur kroppen tillgodogör sig näringen från maten
 • kan på ett enkelt sätt beskriva hjärtats och lungornas uppgift

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback