Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

9

Teknik livscykelanalys åk 9 v 34-45

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Se nedan

Livscykelanalys HT18 åk 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livscykelanalys

 

 

 

Ni skall välja en förpackning och för den göra en fullständig livscykelanalys.

I en livscykelanalys måste man förklara:

 

·       Vilka råvaror används och hur de utvinns

·       Råvarans kemiska sammansättning

·       Den industriella process där råvarorna används för att framställa produkten

·       Var hamnar produkten sedan och hur kommer den dit

·       Hur hamnar produkten i butik eller motsvarande, vad händer där?

·       Hur kommer produkten hem till dig eller till ett företag

·       Hur använder du/ni produkten

·       Vad händer med produkten när den är förbrukad

·       Kan man återvinna materialet som produkten är tillverkad av och hur går det till

·       Vad händer med det återvunna materialet. Hur återanvänds det i nya produkter?

·       Varför är det viktigt att återvinna?

 

I livscykelanalysen måste ni också förklara hur miljön påverkas i de olika punkterna samt ge förslag på rimliga förändringar som kan minska miljöpåverkan och till viss del möjliggöra en hållbar utveckling.

 

 

 

Bedömningen avser

E

C

A

 

Livscykelanalys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöpåverkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har grundläggande kunskap om din förpacknings livscykel och visar det genom att beskriva den med lämpliga biologiska och kemiska begrepp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du för ett enklelt resonemang om hur din förpackning påverkar naturen i några delar av dess livscykel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan säga något om hur din förpacknings livscykel bidrar eller inte bidrar till en hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

Du har god kunskap om din förpacknings livscykel och visar det genom att beskriva och förklara de biologiska och kemiska begreppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du för ett utvecklat resonemang om hur din förpackning påverkar naturen i större delen av livscykeln. Du skall även kunna resonera kring hur livscykeln skulle kunna förändras för att få en mindre miljöpåverkan.

 

 

 

 

Du kan förklara utförligt hur din förpacknings livscykel bidrar eller inte bidrar till en hållbar utveckling. Du kan också jämföra med alternativa förpackningar och berätta om någon skillnad mellan dessa med avseende på hållbar utveckling

 

Du har mycket god kunskap om din förpacknings livscykel och visar det genom att beskriva och förklara de biologiska och kemiska begreppen. Du kan även jämföra med andra förpackningars livscykel och hitta likheter och olikheter i dessa samt förklara vad dessa olikheter innebär.

 

Du för ett väl utvecklat resonemang om hur din förpackning påverkar naturen i alla delar av livscykeln. Du skall även kunna resonera kring och förklara hur livscykeln skulle kunna förändras för att få en mindre miljöpåverkan och då ge relevanta argument för dina påståenden.

 

 

Du kan förklara utförligt hur din förpacknings livscykel bidrar eller inte bidrar till en hållbar utveckling. Du kan också jämföra med alternativa förpackningar och analysera och förklara skillnader i de olika förpackningarnas bidrag till en hållbar utveckling.

 

Granska information


Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och använder den informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och inlämnade arbeten.


 Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och använder den informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och inlämnade arbeten.

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och använder den informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och inlämnade arbeten.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter