Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Vasatiden

Vendels skola, Tierp · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Vi kommer att få veta vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Vi ska också lära oss om hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde. Vi ska se om det finns samband mellan Vasatiden och någon annan tid. Till sist ska vi också ha lärt oss många historisk begrepp som är typiska för Vasatiden.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa faktatexter, se på faktafilmer och arbeta med instuderingsfrågor.

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din:

  • kunskap om och ditt resonemang om vad som hände under Vasatiden.
  • kunskap om och ditt resonemang om några framstående personer som levde då och vad de gjorde för Sverige.
  • förmåga att resonera om varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter (t.ex.)
  • förmåga att diskutera om samband mellan Vasatiden och någon annan tid gällande politik och hur man levde,
  • förmåga att använda historiska begrepp

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att berätta/resonera/skriva  om frågor vi arbetar med under lektionerna.

Du ska också arbeta i grupp och redovisa ett arbete inför klassen om något av Gustav Vasas barn.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Vasatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback