Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Nåntunaskolan, matematik, fyra räknesätt, årskurs 4

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2018

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Det vi ska lära oss är minst ett sätt att göra skriftliga uträkningar på varje räknesätt.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att jobba med de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division). Det vi kommer att fokusera på är räknestrategier i varje räknesätt. 

Mål för arbetsområdet:

Att du ska kunna använda olika strategier i både ren "räkning" och kunna applicera strategierna när det kommer till problemlösning. 

 Så här kommer arbete att bedömas:

Arbetet kommer att genom exit tickets, prov samt genom ditt arbete på lektionerna. 

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

  • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
  • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
  • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
  • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
  • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

De två förmågorna som kommer bli extra viktiga under arbetets gång är den metakognitiva förmågan och begreppsförmågan.


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
De fyra räknesätten matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback