Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Addition och subraktion

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Du kommer att träna strategier för addition och subration i talområdet 0-1000. Du kommer även att träna strategier för problemlösning.

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta med:

 • färdighetsträning
 • positionssystemet
 • problemlösning och hur man presenterar sina lösningar
 • konstruera egna matteproblem
 • resonera om och lösa problem i grupp
 • gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  

 

Bedömning:
Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda strategier för addition och subtraktion
 • dokumentera dina uträkningar genom uppställningar
 • vara aktiv i diskussioner och resonemang.
 • lösa och konstruera problemlösningsuppgifter

 

Du förväntas lära dig:

Strategier för att lösa additionstal som: 5372+2905 eller 792+78

Strategier för att lösa subraktionstal som: 7207-3526 eller 723-57 

Strategier för problemlösning av olika typer av problem tex.

 • Olle köper en tröja för 390 kr och ett par byxor för 898 kr. Hur mycket får han betala?
 • Anna har 6037 kr på sitt konto. Hon köper en cykel för 3605 kr. Hur mycket har hon kvar på kontot?

Hur en uträkning ska se ut med bild, uträkningar och tydligt svar med enhet.

Att göra egna problemlösningsuppgifter.

Diskutera, resonera, bedöma och ge konstruktiv kritik på egna och andras lösningar. 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Multiplikation - eget problem

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback