Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Engelska år 9: Nationellt prov - resultat

Ale Gymnasium, Ale · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Under läsåret genomförs nationella prov i engelska för alla elever i år 9. Provet består av fyra delprov varav ett är muntligt och de övriga tre är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. ( Du kommer kanske inte att behöva göra samtliga delar om du redan tidigare klarat av dem).

Information om proven

Resultatprofil över de nationella proven i engelska årskurs 9.

De nationella provet består av 4 delprov; A, B1, B2 och C.

  • Delprov A Speaking är ett muntligt delprov, som utförs i grupp.
  • Delprov B1 Reading är ett läsförståelseprov
  • Delprov B2 Listening är ett hörförståelseprov
  • Delprov C Writing är ett skriftligt delprov, ämnet är bestämt och oförberett

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Resultat
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback