Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Krönika

Rydsbergsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Krönikor kan vara både allvarliga och underhållande. Med hjälp av spännande beskrivningar och ett nyskapande språk lyckas krönikören få sina läsare att känna igen sig eller se på en situation med nya ögon.


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Krönika