Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska år 2 ht-18 och vt-19

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 september 2018

I arbetet med engelska får du utveckla dina kunskaper i att lyssna, förstå och tala. Vi bygger upp ordförrådet genom att använda rim, ramsor, sånger, lek, film och arbete på Ipad. Vi kommer också att börja skriva engelska ord. Vi önskar att du ska delta i aktiviteterna och tycka engelska är roligt

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

* uttrycka dig muntligt på engelska

* utöka ditt ordförråd

* förstå och uttrycka dig skriftligt med enklare engelska ord och uttryck

 

Hur ska vi arbeta?

Vi lär oss nya rim och ramsor.

Vi arbetar med aktuella appar på Ipaden.

Vi läser och lyssnar till engelska sagor och berättelser.

Vi arbetar med tema som överensstämmer med arbetet i övriga ämnen.

Vi gör enklare muntliga presentationer.

Vi skriver enklare ord och kortare texter.

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

Vi vet att du kan när du visar din kunskap både enskilt och i grupp:
* din förmåga att delta aktivt i ramsor, sånger och lekar
* din förmåga att uttrycka dig muntligt genom att använda de ord och fraser som du har lärt dig

*din förmåga att skriva enkla meningar

Matrisen nedan används som samtalsunderlag och stöd vid fortlöpande bedömning


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback