Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Biologi

·

Alla årskurser

Vidgade Vyer

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vad som man tidigare tagit för givet utmanas med nya erfarenheter, kunskaper och synsätt. Nya sätt att både se, utforska och upptäcka världen leder till radikala förändringar för både människan och samhället.

Mål för arbetet

Vi kommer arbeta med orsaksförlopp, alltså orsaker och konsekvenser. När du gjort klart arbetsområdet bör du även ha lärt dig om:

 

SO

 • Den ökade världshandeln: Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Den utvecklade världskartan.
 • Den Europeiska dominansen och vad imperialism innebär samt dess konsekvenser.
 • Kolonialism och hur den påverkar människans liv och hur världen ser ut.
 • Historiska levnadsberättelser från människor i olika samhällsställningar.
 • Nationalismens utbredning och världspåverkan.
 • Historiska levnadsförhållanden, uppfinningar, kulturer och världsåskådningar.
 • Historiska förändringar under 1500-1700-talet.
 • Kyrkans plats i den nya tiden.

 

NO

 • Framväxten av vetenskapliga teorier.
 • Den vetenskapliga metoden.
 • Evolutionsteori.
 • Systematiska undersökningar enligt den vetenskapliga metoden.
 • Centrala vetenskapsmän som t.ex. Galilei, Newton och Darwin.

 

Engelska

 • Engelsktalande länder. Varför talar man Engelska i så många delar av världen?

 

Arbetsgång

 • Genomgångar
 • Film
 • Workshops
 • Självständigt arbete
 • Labbar och systematiska undersökningar
 • Diskussioner

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • självständigt använda olika källor för att hitta fakta.
 • Historiska kunskaper under 1500, 1600 och 1700- tal.
 • Orsakssamband: Förmågan att resonera hur händelser och förlopp hänger ihop, påverkar och orsakar vartannat.
 • Jämföra och se för och nackdelar i händelser och förlopp. 
 • analysera och dra slutsatser utifrån olika geografiska- och samhällsförhållanden.
 • jämföra och reflektera över skillnader och likheter i världen.
 • Dra slutsatser och koppla observationer till vetenskapliga teorier
 • Använda kunskaper och begrepp inom evolution för att se och förklara samband

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vidgade Vyer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback