Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Året runt i naturen - NO

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vinter, vår, sommar och höst. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi kommer under året periodvis att arbeta med temat.

 I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • vilka årstider vi har
 • hur en årstid känns igen
 • några vanliga svenska växter och djur
 • enkla fältstudier i närmiljön

 

Vi ska:
kunna årstidernas namn och vilka månader som ingår i årstiden

kunna veckans dagar

kunna antalet månader på ett år

känna till några högtider under året

känna till att året delas in i fyra kvartal och vilka månader som ingår i kvartalen

kunna berätta om något djurs anpassning till de olika årstiderna

känna till några djurs och växters årscykel

kunna säga veckans dagar, månaderna och årstiderna på engelska

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa i No-boken
 • se på film
 • läsa, lyssna på/och skriva faktatexter 
 • återberätta fakta
 • studera årstidernas växlingar i naturen kring skolan

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du deltar i diskussioner och arbeten under lektionerna
 • Du lyssnar på dina kamrater
 • Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar
 • Du berättar om våra årstider samt säger något som är typiskt för dem
 • Du beskriver och namnger några svenska djur och växter

 

Tidsperiod: Läsår 18/19


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback