Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild år 2

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Mål att arbeta mot:

 • Du ska utveckla din förmåga att framställa bilder genom att använda olika tekniker och metoder.
 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder.
 • Du ska utveckla din förmåga att analysera bilder, tex vad de föreställer och varför man har målat dem.
 • Du ska utveckla din förmåga att arbeta med foto med hjälp av digitala verktyg.

 

Arbetsbeskrivning:

 • Framställa bilder med olika tekniker och metoder.
 • Prata om några kända konstnärer och deras verk.
 • Prata om egna och andras bilder.
 • Arbeta med digitala verktyg.

Bedömning:

 • Din förmåga att planera, genomföra och slutföra dina bilder.
 • Din förmåga att använda olika tekniker och material vid ditt bildskapande.
 • Din förmåga att samtala kring och med hjälp av bilder.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback