Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Min Tavelram.

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Tillsammans med textilslöjden ska ni göra en tavla. Här på träslöjden tillverkar vi tavelramen.

I denna övningen är viktigt att man mäter rätt och att man har koll på sina vinklar. Att vara noggrann lönar sig kommer ni att märka.

Redovisning och slöjdlogg skriver ni i Classroom där hittar ni också instruktioner, några you-tube klipp som visar hur man går tillväga när man tillverkar en tavelram med gerade hörn-sammansättningar och kataloger på våra verktyg som vi har i salen. Läraren ger muntliga instruktioner och finns tillhands för att resonera, välja material och tekniker.

Lycka till. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
SLÖJD kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter
Min Tavelram

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback