Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Luft

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi ska tillsammans fundera på vad luft är. Kan man se luft? Kan man känna luft? Kan luft ta plats? Vi kommer tillsammans att göra undersökningar om luft.

VAD VET DU?

Vi planerar och utgår från dina förkunskaper och erfarenheter tex genom:

 • mindmap/tankekarta
 • VÖL (vad vet du?)
 • dina frågeställningar

VAD?

Du ska få lära dig:

 • vad luft innehåller.
 • om luftens egenskaper.
 • vad fotosyntesen är.
 • om syre och koldioxid.
 • att genomföra enkla undersökningar.

 

HUR?

I undervisningen kommer du att få:

 • läsa och lyssna på faktatexter.
 • delta i diskussioner om luft.
 • se på film.
 • göra enkla undersökningar om luft.
 • rita och måla kollage i mindre grupp.

 

BEDÖMNING sker under och efter arbetsområdet.

Vi kommer bedöma din förmåga:

 • hur du kan föra resonemang om luft.
 • hur du deltar och drar slutsatser i undersökningar om luft.
 • hur väl du känner till luftens egenskaper.
 • hur du kan använda och förstå begreppen luft, syre, kväve, koldioxid, fotosyntes.

Läroplanskopplingar

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback