Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, SO (år 1-3), Svenska, Musik

·

Årskurs:

F - 2

Värdegrund

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Under hösten kommer vi arbeta med tema "värdegrund" och lära oss mer om våra guldregler och skolans värdegrund.

VAD VET VI?

Vi planerar och utgår från elevernas förkunskaper och erfarenheter, tex genom:

 • frågeställningar
 • repetition av våra befintliga guldregler

VAD?

Du ska få lära dig:

 • hur du är en bra kamrat
 • våra guldregler
 • vad är mobbing och kränkning, hur vi kan motverka detta
 • skolans regler och värdegrund
 • om barnkonventionen
 • allas lika värde

HUR?

I undervisningen kommer du tex att få:

 • se på bildspel och film
 • diskutera och samtala
 • skriva och rita
 • läsa berättelser
 • arbeta enskilt och i grupp
 • vara med och skapa klassrumsregler
 • sjunga och dramatisera

Hur visar du att du kan?

 • att du visar att du är en bra kamrat. 
 • att du kan berätta om och följa klassrumsreglerna.
 • att du kan berätta varför det är viktigt med regler. 
 • att du känner till att det finns en barnkonvention.
 • att du vet att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad.
Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter