Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering SO åk 1

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2018

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11, sidan 9)

Konkretisering av målen

Arbetsplatsen skolan

 • Vilka arbetar där? lärare, vaktmästare, skolsköterska, kock, rektor
 • Vilka jobbar med vad? Vad heter de?
 • Vem bestämmer?
 • Vilka regler finns i skolan? 
 • Att vara en bra kompis

Barns rättigheter

 • Barnkonventionen
 • Regler, rättigheter och skyldigheter

Skolan förr och nu

 • Hur såg skolan ut förr
 • Vad är lika/olika?
 • Vad åt, man, hur klädde man sig.

Trafiken där vi går

 • Trafikmärken som vi ser när vi går
 • Trafikljus: röd gubbe och grön gubbe
 • Reflexer

Var bor vi

 • min familj
 • vår hembygd 
 • Stad-Landet
 • vår flagga
 • Karta: Jordglob

Religioner

 • Kristendom
 • Judendom
 • Islam

Högtider

 • Känna till de traditioner som vi har kring svenska högtider.

Arbetssätt och undervisning

Arbetsplatsen skolan
Vi talar om personalen på skolan som vi dagligen träffar. Vi tar reda på var de arbetar och vad de gör.

Trafiken där vi går
Vi gör utflykter i närområdet för att öva på hur vi beter oss i trafiken.
Vi har arbetsmaterial där vi bekantar oss med skyltar som finns i gång och cykeltrafiken.

Var bor vi?
Vi samtalar kring jordgloben och karta över Sverige och över närområdet där vi bor för att på olika sätt visualisera i vilket sammanhang vi befinner oss i förhållande till andra delar av världen.Peka ut några viktiga platser dit vi kanske reser ibland.

Högtider
Vi uppmärksammar de största högtider som kommer och de förberedelser som det innebär inom kristendomen, judendomen och islam. 

Bedömning; vad och hur.

Eleven visar sina förmågor genom :

 • Observationer i vardagen. 
 • Att delta i diskussioner
 • Att delta i klassråd.
 • Att genomföra intervjuer.
 • Genom egen och gemensam dokumention

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Matriser i planeringen
Matris i SO år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback