Skolbanken Logo
Skolbanken

Lika-olika

Lummerskolan ag, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 september 2018

Uppleva material som är lika och olika.

Eleven skall få uppleva material som är lika och olika.

Syfte: Eleven skall träna sin förmåga att förstå att material kan vara lika och olika.

Bedömning:

  • eleven visar intresse
  • eleven deltar
  • eleven deltar aktivt

Läroplanskopplingar

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback