Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska som andra språk åk 2

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 september 2018

I ämnet svenska som andra språk kommer vi att träna oss på att läsa och skriva, samt tala, lyssna och samtala. Vi kommer också att utveckla vår förmåga att skriva olika typer av texter. Vi kommer även att träna oss på att söka information genom olika källor.

 

Mål

 

 • kunna berätta muntligt

  kunna formulera sig i skrift så att mottagaren förstår

  kunna läsa enkla elevnära texter med flyt

  diskutera och reflektera kring skönlitterära texter

  skriva texter i olika genrer

  kunna använda sig av olika skrivregler: skrivriktning, bokstävernas form och ljud, alfabetisk ordning, uttal och betoning samt skiljetecken ( punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken).

 

Undervisning och arbetsformer

 

 • lästräna på olika typer av texter
 • skriva olika texter i olika genrer
 • ha regelbundna textsamtal i grupp
 • träna på alfabetisk ordning
 • berätta för varandra om egna upplevelser
 • träna på att skriva bokstäverna korrekt
 • träna på att använda skrivregler

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • berätta muntligt

 • formulera dig i skrift
 • kunna läsa med flyt
 • diskutera och reflektera kring olika typer av texter
 • skriva olika typer av texter
 • använda dig av ovannämnda skrivregler

 

Hur:

 • jag lyssnar på dig när du berättar något du själv varit med om
 • jag läser dina texter du skrivit 
 • jag lyssnar när du läser
 • jag lyssnar när du diskuterar och reflekterar kring texter vi läst

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback