Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Addition och subtraktion

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi lär oss hur addition och subtraktion hör ihop . Vi lär oss också vad likhetstecknet innebär.

Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion med tal från 0 till 10 000. Vi utgår från vår matematikbok MATTE DIREKT Borgen 4A.

Du kommer att få lära dig hur addition och subtraktion hör ihop och hur viktigt likhetstecknet är.

 

l för arbetsområdet

Addition och subtraktion

•förstå hur addition och subtraktion hör ihop

•veta hur likhetstecknet används

•kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000

•kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

•använda matematiska begreppen: addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, skillnad, differens, likhetstecken, fler – färre.

Undervisning  

Vi kommer att:

•ha genomgångar

•arbeta i boken

•ha par- och gruppövningar

• titta på filmer och arbeta med iPad.

•göra diagnos och ett avslutande test.

 

Kopplingar till läroplan

 Ma : Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 Ma: Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 Ma: Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 Ma: Syfte föra och följa matematiska resonemang, och  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 Ma  4-6 : Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.

 Ma  4-6 : Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 

 Ma  4-6 : Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 Ma  4-6 : Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 Ma  4-6 : Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Ma 4-6:  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

 Ma 4-6:  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

 Ma 4-6: Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

•använda metoder och förstå samband mellan addition och subtraktion vid textuppgifter och problemlösning.

•använda de matematiska begreppen: addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, skillnad, differens, likhetstecken, fler - färre

•samarbeta och delta i diskussioner i klassrummet.

. Du kommer också att göra ett skriftligt prov/diagnos

 

 

 

 

Matris  för bedömning

Addition och subtraktion

Jag förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.

Jag vet hur likhetstecknet används.

Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-1000

Jag kan använda addition och subtraktion när jag löser textuppgifter.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback