Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Demokrati/ Diktatur Riksdagsval 2018

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vad betyder Demokrati? Och vad är motsatsen? Hur arbetar vi demokratiskt i klassrummet? Hur fungerar ett riksdagsval?

Tidsperiod

 •  V. 36-38 2018

Förmågor

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas , förändras och samverkar.
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Formulera sig i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Framställning av berättande bilder
 • Informativa bilder

Övergripande mål och riktlinjer

 • Att du kan uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.
 • Har fått kunskaper om samhällets lagar och demokratiska värderingar
 • Ha kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Visa förståelse för begreppen demokrati och dess motsats diktatur. Att vi i Sverige har val som avgörs genom demokratiska  beslut. Få förståelse för hur ett land med diktatur fungerar. Synliggöra demokrati genom att arbeta demokratiskt i sin grupp. Arbeta tillsammans och komma överens om sitt parti. Välja partiledare, partisymbol och valfrågor.

Hur ska jag visa det? 

      Visa i grupparbetet att du förstår vad det innebär att arbeta demokratiskt

     

   Formativ

Tllsammans i gruppen samarbeta och förbättra sin valaffisch. Visa att allas åsikter för höras. Bli påminda om hur en diktator styr.

       

     Summativ

 • Att gruppens valaffisch har med alla delar som sagts.  Partiets namn, medlemmar, partiledare, viktig valfråga och en partisymbol som passar deras viktiga frågor.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

Vi tittar på ”Evas superkoll” om demokrati med efterföljande diskussion om demokrati och dess motsats diktatur. Film om diktaturer och om valrörelsen. Presenterar Sveriges olika partier med partiledare och partisymbol. Vi bildar egna partier i mindre grupper. Komma på ett namn, vem ska vara partiledare? Hur kommer vi fram till det? Symbol och en viktig valfråga. Gemensamt i gruppen göra en valaffisch.  Vi genomför en demokratiskk röstning i klassen på våra partier.

Efterföljande diskussion om gruppernas olika tänk runt deras valfrågor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback