Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Koll på Matematik 5A kap 2 Längd, Area, Symmetri.

Himlaskolan, Ale · Senast uppdaterad: 24 september 2018

I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om att mäta längd och jämföra längd i decimalform. Du ska träna på att omvandla längdenheter. Du ska få lära dig olika slags trianglar och hur du räknar ut arean på dem. Du kommer även att få jobba med area på sammansatta figurer samt jobba med symmetri.

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- känna igen, namnge rätvinklig-,liksidig- och likbent triangel.

- jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder.

- reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel för hur långt det är till skolan.

-hantera enhetsbyten inom längd.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

-symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt, till exempel rektangel, kvadrat och liksidig triangel.

skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer.

Metodförmåga

- mäta längd med olika enheter till exempel mm, cm, dm, m.

- jämföra och storleksordna längder

- göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang.

 

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om längd, area och symmetri med olika uttrycksformer,  till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om längd, area och symmetri.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera parvis, i grupp eller i helklass.

 - arbeta med uppgifter i "Koll på matematik".

 - arbeta i Bingel, skolplus,

 -titta på olika videoklipp ( inlägg i unikum)

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test under och efter kapitlet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter