Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matte + hungriga krokodiler <

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Hungriga krokodiler &gt; &lt; = Vi adderar och subtraherar tal 0- 20 och tränar positionssystemet.

Tidsperiod

 • Vecka 39 - 43

Förmågor

 • Se nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • Se nedan

Vad ska jag lära mig? 

 • Du ska fördjupa dina kunskaper om positionssystemet
 • Du ska få repetera begrepp som "är lika med", "större än" och "mindre än"
 • Addition och subtraktion inom talområdet 0-20

 

Hur ska jag visa det?

     Formativ

 • Genom att i olika matematikspel med kamrater kan ni tillsammans på ett roligt sätt träna dina kunskaper om olika begrepp och strategier. Här kommer jag att bedöma hur du använder ditt matematiska språk och hur du använder dina kunskaper. 
 • Jag kommer att tillsammans med dig följa utvecklingen kring dina matematiska kunskaper, dels genom hur aktiv du är i undervisningen samt hur du använder det du lärt dig. 

     Summativ

 • Du kommer att under denna period få möjlighet att utvärdera ditt eget lärande genom att testa dina kunskaper i olika diagnoser och självbedömning i matriser. 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • V 39-43 Du kommer att arbeta i Gleerups i din iPad och med laborativt material. 
 • V 40-43 Du kommer att få spela olika matematikspel med dina kamrater i klassrummet. Du kommer även att få arbeta enskilt, tillsammans med en kamrat och i grupp. Samarbete är viktigt för att få möjlighet att prata matematik och för att få använda ditt matematiska språk. Men också för att få möjlighet att dela med dig av och få tillgång till olika matematiska strategier. 
 • V 39-43 Du kommer att arbeta med matematik Genom att vi varvar teori med praktik för att du ska få möjlighet att få praktisk användning av dina kunskaper. 
 • V 40-43 Du kommer att delta i diagnoser och fylla i matriser, där du själv kommer att upptäcka vad du behöver träna på.
 • Matris F - 3 följer oss genom årskursen för att Du ska se vart vi ska och vilka mål vi arbetar mot. 

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Matriser i planeringen
Matematik år F-3, LGR11
Matematik Gleerups åk 2. Kapitel 1 kojbygget.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback