Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HUSHUS01

APL - rapport och isolering

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Hej Välkomna tillbaka till skolan igen efter första APL - perioden :) Den första uppgiften i skolan blir att göra en APL - rapport. Tänk på att göra den så utförligt som möjligt, ni kommer att lära er massor av varandras erfarenheter när ni presenterar rapporterna för varandra.

Husbyggnad 1

Vi ska börja den här "inneperioden" med att reflektera över de första APL - veckorna Ni kommer att vara inne i skolan 4 veckor innan det är dags för APL igen. Planeringen för veckorna ser ut såhär:

Vecka 1 - APL utvärderingar och rapporter

Vecka 2 - Fortsättning med rapporterna och redovisningar samt uppstart med nytt moment som kommer att handla om isolering

Vecka 3 - Fortsatt arbete med isolering. Jobba med Energibyggare

Vecka 4 - Avslut/redovisningar isolering. Förberedelser inför nästa APL - period

 

 


Läroplanskopplingar

Olika typer av material och deras egenskaper.

Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.

Metoder för att utvärdera sitt arbete.

Studiebesök på och information om olika byggarbetsplatser.

Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.

I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.

I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.

Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.

Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.

Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.

I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.

I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.

I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Isolering
Uppgift 1 - APL Utvärdering
Uppgift 2 - Presentera ett arbetsmoment

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback