Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Satzglieder - Satsdelar

CFL - Centrum för flerspråkigt lärande, Härryda · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Subjekt, Prädikat, Objekt und adverbiale Bestimmung. Wie erkenne ich Satzglieder?

Vad ska vi arbeta med?

De nästa veckorna kommer vi att arbeta med satsdelar. Vi kommer genomföra olika övningar så att ni blir säkrare med de tre grundläggande satsdelarna: subjet-predikat-objekt. Dessutom kommer vi att lära oss om en fjärde satsdel som heter "adverbiale Bestimmung" och om "Adverb". 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback