Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Träd

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

TRÄD

 

Syfte och förmågor

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturen. (ur Lgr11)

 

Kunskapskrav (ur Lgr11)

Eleven skall kunna:

 • i samtal om årstider berätta om förändringar i naturen och ge exempel på

livscykler hos några växter.

 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor

 

Vad? (Centralt innehåll ur Lgr11)

 • Årstidsväxlingar i naturen… Växters livscykel och anpassningar till olika årstider.
 • …Växter i närmiljön och hur de kan sorteras grupperas och artbestämmas samt några vanligt förekommande arter.

 

Det här ska jag kunna!

 • Känna till några löv och barr träd
 • Trädets delar
 • Bladens utseende
 • Känna till fotosyntesen
 • Känna till trädets livscykel/kretslopp
 • Skriva fakta text om minst ett lövträd och ett barrträd.
 • Kunna ge några exempel på vad trä kan användas till.

Hur?

 • Se på film
 • Läsa fakta texter
 • Gå ut i skogen
 • Genomgångar
 • Enskilt arbete och grupp arbete

 

Vi bedömer:

 • Visa och berätta och om hur ett träds liv kan se ut.
 • Att du kan skillnaden mellan barr och löv träd.
 • Beskriva fotosyntesen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback