Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Tekniken i vardagen

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. 
 • hur teknik ingår och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden. 
 • teknikutvecklingsarbetets olika faser.
 • egna konstruktioner.
 • dokumentation I form av skisser.

Hur?

Detta arbetsområde kommer att innehålla teoretiska pass i ämnet där vi går igenom ord och begrepp som är specifika för ämnet. Vi kommer att använda oss av läromedlet "Boken om teknik" av Hans Persson. Vi kommer också att diskutera mycket i gruppen och titta på olika filmer. Tekniken innehåller också arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar som vi kommer att arbeta efter. 

Vi kommer att gå igenom följande moment i läroboken:

 • Tekniken finns överallt
 • En ko är en del i ett tekniskt system
 • Från sten till grafen
 • Vad händer med alla prylar när de blir sopor
 • Teknikens arbetssätt - att göra på riktigt
 • Tekniken i vardagen
 • Vatten
 • Vatten och avlopp hemma
 • Alla tiders kläder
 • Hur gör man en skiss?
 • Teknik som håller oss rena och friska

 

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • ge exempel/förklara enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
 • bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker där du testar att lösa problem och gör fysiska modeller.
 • ge förslag på och välja arbetssätt som gör att teknikarbetet går framåt.
 • visa med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta och visar hur du har tänkt.
 • diskutera hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till gnu och hur de påverkar människor, samhället och miljö. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback