Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Skolväska

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 november 2018

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 


Tidsplan: November

 

Introduktion

- Du kommer att lära dig nya svåra ord om sakerna som finns i skolväskan. Vad finns det i thailändska elevernas väska?Finns det likheter eller skillnader mellan en skolväska i Sverige och Thailand? 

- I grammatiken lär du dig vokalerna สระอี och สระใอ

- Du kommer att träna på att läsa en saga som berättar om en flicka som hittar en pennlåda i skolan.  

- Du kommer att skriva korta meningar och skapa din skolväskeberättelse.  

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsa en text - Skolväska.

Läsa en saga .- Pennlåda

Du kan läsa och förstå innehållen.
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska Jämföra ร och r 

Du ser liktheter mellan ร och r.

 

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter. Läsa en saga - Pennlåda
Du kan läsa med hjälp, förstå innehållet och kan svara på frågorna.
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen

Du kan skriva korta meningar.

Du skapar en berättelse om en skolväska 

Du kan skriva svåra ord om sakerna som finns i skolväskan på thai.

 

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. .   .

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

.Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
.
.
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
Du lär dig om ร och r ljuden
Du känner till ร och r ljuden. 
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
.
.
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
Läsa högt  Du kan läsa med rätt uttal. 
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

.
.
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Vi pratar om skolgång i Thailand ang. en skolväska som är annorlunda från en skolväska i Sverige.  Du kan se liktheter och skillnader i en skolväska och skolgång mellan Sverige och Thailand.

 

Övrigt

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback