Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

Inlämningsuppgift: Faktatext/informerande text

Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Följande uppgift ska lämnas in senast 2018-10-07

 

Vi ska nu arbeta med genren/texttypen faktatexter

 

Texten ska delas in i rubrik, inledning, avhandling, avslutning och källförteckning.

 

 

 

 

 

Rubrik

Farliga mikroorganismer och bakterier 

 

 

Inledning

D  Här berättar du lite kort om vad du ska skriva, vilka frågor du tänker unundersöka och varför du ska skriva om detta (syfte).

 

Avhandling

 

Fö Följande frågeställningar ska du försöka förklara/svara på: (använd      dedessa frågor som underrubriker)

·         Vad är ett virus/ en bakterie?

·         Hur blir man smittad/hur sprids sjukdomen?

·         Symptom?

·         Diagnos/hur vet man att man är smittad?

·         Behandling?

·         Vad är viktigt att tänka på när man vårdar någon med denna smitta?

·         Vilken påverkan kan sjukdomen ge för den framtida hälsan?

·         Kopplingen mellan livsstil och miljö?

Sammanfattning/

avslutning

Här sammanfattar du kort dina svar på frågorna du undersökt. Här kan du också visa hur du funderar och om/vilka slutsatser du drar av den information du samlat.

 

Källförteckning

Här redovisar du vilka källor du använt.

Bok: Författarens efternamn, Förnamn. (årtal). Titel. Stad: Förlag.

 

 

 

 

Tips på användbara källor

 

Gillå, Urban. (2016). Medicin 1(Kapitel 15)

 

Imborn, Monika & Åsbrink, Britta. (2011). Vård-omsorgsarbete 1 (Kapitel 6)

 

Folkhälsomyndigheten

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback