Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Skriva ht.åk1

Stamgärde skola, Åre · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

När vi börjar ettan vill vi lära oss att skriva. Vi lär oss hur bokstäverna ser ut och hur man skriver dem och hur de låter, bokstavsljudet.

1. Förväntat resultat

Under höstterminen i ettan är målet att eleven ska lära sig att skriva korta ord och enkla meningar.

Eleven ska förstå sambandet mellan bokstaven och bokstavsljudet och veta hur man skriver bokstäverna, bokstavsformen och skrivriktningen. Helst kan eleven använda versaler och gemener på ett riktigt sätt.

Eleven ska t.e.x. kunna skriva sitt namn, familjemedlemmarnas namn, några kompisars namn och vanliga korta ord som, jag, hej, ser, en, ett, och, vi, ni, du, är, var, den, det, de

Meningar som "Jag heter Lisa." "Jag har en hund."  "Jag är 7 år."

 

2. Examinationsuppgift

Eleven visar att hen har förstått sambandet mellan bokstav och ljud när hen skriver sin text, svara på frågor,

skriver listor, skriver till bilder, gör korta berättelser.

Detta får eleverna visa genom att skriva ord och meningar både på papper med penna och på Ipads.

3. Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt under arbetets gång och stöd ges till de som behöver.

Ett enkelt "prov" görs efter var fjärde bokstav som vi jobbat med för att se att du lärt dig de aktuella bokstäverna.

Skolverkets bedömningsmatriser fylls i efterhand som eleven uppnått aktuell nivå.

 

4.Undervisning

I svenskamaterialet "Den magiska kulan" arbetar vi systematiskt med alla bokstäver. 

Vi övar på att känna igen bokstaven, att forma bokstaven i rätt skrivriktning och att koppla ihop bokstaven med rätt ljud.

Vi skriver bokstaven många gånger både som versal och gemen. Vi skriver korta ord som den aktuella bokstaven finns med i. 

Vi arbetar också extra med bokstavsformerna genom att prata om och fundera tillsammans på hur bokstäverna ser ut, vilka som liknar varandra och öva oss på att skriva dem med stora rörelser bla på whiteboards där det är lätt att skriva, sudda och börja om.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter