Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Världsreligionerna och identitet (etik)

Ekdalaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

I det här arbetsområdet kommer vi under de närmaste veckorna att arbeta med världsreligionerna judendom, kristendom och islam, och vår egen och andras identitet. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga delar i människors liv. Det finns en mångfald av olika livsåskådningar i Sverige och vi möter människor från många olika kulturer och för att kunna möta dessa människor och förstå dem, på bästa sätt, är det viktigt att ha kunskaper om olika religioner. Vad är religion? Människor över hela jorden har skapat olika sätt att tänka och leva. Det finns olika berättelser om samhället, tankar om livet, döden, vilka maträtter vi äter, vilka kläder vi har på oss; allt detta skulle kunna vara religion. Vi ska arbeta med världsreligionerna och då arbeta med judendomen, kristendomen och islam och om livsfrågor som identitet om vilka vi är? Människors religion är ofta viktiga för deras identitet och ser religionen som en viktig del av livet vilket det är för en stor del av världens människor. När vi läser om de olika religionerna kommer vi att se likheter men också olikheter. Vi kommer även att se att det finns olika uppfattningar om sin religion även om de har samma religion.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund där du ska utveckla din förmåga att;

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Vad ska vi arbeta med 

  • Vi kommer att repetera och arbeta med världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam; centrala tankegångar, heliga skrifter (urkunder) och riter
  • huvuddragen i religionernas historia och ta upp en del likheter och olikheter
  • identitetsskapande; religioners roll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba utifrån ett språk- och kunskapskutvecklande arbetssätt och arbetar med ord och begreppsförståelse.  Ni kommer då att få träna er på att använda er av begreppen i muntliga och skriftliga sammanhang. Ni kommer också ha diskussioner i grupp och i helklass kring religionerna. Ni kommer att träna er på att jämföra för att hitta likheter och skillnader mellan religionerna och i samband med detta träna på att utveckla era resonemang. Vi kommer att utgå ifrån filmer, föreläsningar och olika texter. När det gäller begreppet identitet så kommer vi även att diskutera och arbeta med temat under LevaLära och temaveckan.  

Planering;

Arbetsområdet omfattar v 40-46. Under temaveckan i v43 arbetar vi delvis schemabrytande med temat Identitet. Under vecka v44 är det höstlov. Läxor och prov finns angivet i kalendern, material som texter, frågor, kartor, ord och begreppslista annat som vi arbetar med finns i classroom. Under våren 2018 kommer vi att fortsätta arbeta med religion och världsreligionerna hinduism och buddhism.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer under vissa delar av momentet kunna påverka arbetssättet. Hur lär du dig på bästa sätt? 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du visar dina kunskaper i det skriftliga prov som vi kommer att ha, de uppgifter du arbetar med under lektionerna och det muntliga deltagandet du visar i diskussioner i klassen.

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen
2014 Världsreligionerna årskurs 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback