Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Tvåpunktsperspektiv - år 8

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

För att få en teckning att bli mer levande lär vi oss rita tredimensionellt. När vi ritar tvåpunktsperspektiv använder vi oss av två punkter längsmed horisontallinjen.

SYFTE:
   - Framställa bilder
          - tekniken kring tvåpunktsperspektiv

   - kombinera bilder
          - bilden, kompositionen dvs. färger och former etc.

   - Presentera bilder
          - berätta hur du har gått tillväga för att ge din bild ett unikt uttryck

   - Ge omdömen om arbetet
          - berätta hur du har gått tillväga för att få till din bildkomposition

 

LEKTIONSGENOMGÅNG

   1. Film - 8 min.
          - enkelt hus https://www.youtube.com/watch?v=30MALs1KWo0 

   2. Två hus att välja mellan
          - staden 10 min https://www.youtube.com/watch?v=yNq78n02fMQ 
          - enkelt hus 8 min https://www.youtube.com/watch?v=30MALs1KWo0 

   3. Val - eleverna prövar först vilken nivå de tycker att de ligger på genom att provrita enkelt hus

   4. Tänk på hela kompositionen
          - färger
          - former

   5 Skriv i bilddagboken
          - vilken teknik har du lärt dig?
          - vad var svårast och hur löste du det?
          - vilken bildkomposition har du givit din bild?

   6. Inlämning på unikum
          - alla bilder
          - bilddagboken
          - matrisen (självskattning)

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Matriser i planeringen
Teckna tvåpunktsperspektiv
Presentation av tvåpunktsperspektiv
Uppgifter
INLÄMNING - tvåpunktsperspektiv

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback