Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Kristendomens historia

Hålabäcksskolan A, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vi arbetar med kristendomens historia: dessa skapelse, tillkomsten av nya testamentet, uppdelandet i katolska och ortodoxa kyrkan, kristnandet av Sverige, klosters inverkan på Europas utveckling, den medeltida kristendomen samt reformationen och skapandet av den protestantiska kyrkan.

Lektion 1: Allmän introduktion samt nya testamentet (stencil)

Lektion 2: Den tidiga kristendomen och hur den spreds. (stencil)

Lektion 3: Hur Sverige blev kristet (läroboken, avsnittet som heter "Kristendomen kommer").

Lektion 4: Vi pratade och arbetade med hur kristendomen delades (väst-Rom och Öst-rom) och om kloster, ordrar, munkar och nunnor (Europa, vad var det? samt Europas kristna arv)

Lektion 5: Eleverna arbetade själva med instuderingsfrågor om klosterordrar. I mån av tid påbörjades också arbete i NE 4.5 samt 4.6.

Lektion 6: "Antonius frestelser" i konsten, kopplingen mjöldryga/ergotism/antoniuseld, skärseld, avlat, reliker och valfärder. Hur kyrkan skodde sig på människan under medeltiden.

Lektion 7: Korstågen. Pratar om korstågen (se Keynote) och svarar på frågor.

Lektion 8: Film om medeltidens Europa.

Lektion 9: Slutet på medeltiden, Europa förändras.

Vad hade påven Innocentius III för mål med Europa och kyrkan?

Vi har pratat om hur kyrkan tjänade pengar. I texten nämns ytterligare inkomstkällor. Vilka? Och varför började detta bli ett problem för kyrkan?

Berätta om Franciskus.

Berätta om franciskanerorden

Jämför Antonius och Franciskus. Vem levde närmast det kristna idealet?

Hur kom det sig att påven blev fängslad?

Vem var Jan Hus? Vad gjorde han?

Berätta om Konstantinopels fall.

Hur gick det till när de sista muslimerna försvann från Europa?

 


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Matriser i planeringen
Religion Åk 8 K Simonsson Kristendomens historia
Uppgifter
Prov
Prov