Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik år 9 Funktioner, HT 2018

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Inom matematiken används begreppet funktion när man vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroende av varandra. Detta område handlar om funktioner och grafer i koordinatsystem.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 • avläsa och tolka grafer som visar proportionaliteter och samband med en fast och en rörlig del
 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • tolka olika typer av diagram
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

 

Preliminär planering

V40 

Koordinatsystemet

Utdelat material

Funktioner

grundkurs s 44-45

blå kurs s 56-57

 

V41

Linjära funktioner och proportionaliteter

grundkurs s 46-48

blå kurs s 58-59

 

V42

Rita grafer och räta linjens ekvation

grundkurs s 49-51

blå kurs s 60-61

 

V43

Talföljder och mönster

grundkurs s 52-53

Repetition

 

V45

Skriftligt prov

 

Vi kommer att använda oss av kapitel 2 i MatteDirekt 9.

 

Generellt


Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar jag att du tittar i Verktygslådan (s 254) i boken och/eller på filmerna under media i Gleerups.

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

 

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 7 - 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback