Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 5

Medeltiden, Vasatid och Stormaktstid

Berghultskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Vi lär oss om Medeltiden, Vasatiden och Stormaktstiden.

Mål för arbetsområdet

Våra mål - Konkretiserade mål

  • Kunna tidsordna istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och medeltiden.
  • Kunna göra jämförelser mellan livet i Sverige på medeltid och livet idag.
  • Kunna ge exempel på hur händelser och kyrkans betydelse under medeltiden i Sverige påverkat livet i Sverige idag.

För att kunna nå målen bör du känna till

Hur människorna levde under medeltiden i Sverige, Digerdöden, Heliga Birgitta, Bockstensmannen, Kalmarunionen, Kyrkans betydelse, Stockholms blodbad.

Arbetsbeskrivning

  • Genom arbete med läromedlet Puls Historia tillägna dig kunskaper om medeltiden.
  • Lyssna till genomgångar och titta på filmer om medeltiden.
  • Medverka i en redovisningsform som vi bestämmer tillsammans.

 


Läroplanskopplingar

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vasatid och Stormaktstid
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback