Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa åk 1-3

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Under läsåret kommer du att få bekanta dig med olika övningar i lekar, bollspel, dans och redskap.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • aktivt delta i några friidrottsgrenar
 • veta hur man vistas i sporthallen på ett säkert sätt
 • självständigt sköta dusch och ombyte
 • vara trygg i vattnet, leka och doppa huvudet samt behärska simningens grundrörelser

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter och få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t ex redskapsbanor
 • olika bollsporter
 • inne- och uteidrott under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i sporthallen på ett säker sätt, så man inte skadar sig
 • avslappning
 • simundervisning

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i lekar och idrotter utifrån bästa förmåga
 • samarbetar i laglekar och aktiviteter
 • utför motoriska grundformer som t.ex. springa,hoppa,krypa
 • klarar av att byta om och duscha på egen hand
 • leker och rör dig i vatten samt din förmåga att behärska simningens grundrörelser

 

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i arbetsområdet.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 1 -3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback