Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Bi 9 Genetik och evolution

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Vi går igenom grunderna i genetik - läran om hur vi ärver - samt vad förädlingens och genteknikens betydelse. Vi kommer även att gå igenom evolutionen - livets utveckling på jorden.

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 

  • Du har kunskaper kring biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Exempelvis ha kunskap om grundläggande genetik, gen, cell, kromosom, DNAs uppbyggnad och celldelning.
  • Du kan föra resonemang om ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.Ex: betydelsen av arv och miljö, dominanta och recessiva anlag, heterozygot, homozygot, korsningsschema,  mutationer
  • Du kan genomföra och dokumentera en laboration. Ex laborationen "Ta fram DNA ur kiwifrukt"
  • Du har vidare kunskap om evolutionen, känna till Charles Darwin, kunna beskriva livets utveckling på jorden.Undervisning

Under ett par veckor kommer du att fördjupa dig och lära dig mer om hur egenskaper går i arv mellan generationer. Detta kommer att ske genom att du deltar på lektioner med genomgångar, tittar på film, laborerar och besvarar instuderingsfrågor.
Avsnittet om genetik avslutas med ett skriftligt prov 

Under en veckas tid kommer du även att fördjupa dig inom genteknik. Se separat planering. Detta sker genom att vi läser aktuella artiklar som behandlar området samt för diskussioner i klassrummet. Avsnittet avslutas med att ni skriver en text eller har en muntligt framförande där ni tar ställning i ämnet.Bedömning

Se matris


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Matriser i planeringen
Bi. Genetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback