Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Årstider - Hösten

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 29 oktober 2019

Vi ska lära oss om hur naturen ser ut under hösten och vad djuren gör.

Undervisning:

Vi övar gemensamt genom att arbeta med:

 • VÖL schema som uppstart V= vad barnen vet om, Ö= vad de önskar veta, L= vad de lärt sig om
 • titta på filmer och diskutera innehållet
 • genomgångar och diskussioner om ord och begrepp
 • skriva faktatext om hösten gemensamt

 

Vi övar enskilt genom att tillverka en höstbok

 • skriva tankekartor utifrån filmerna
 • skriva faktatexter om hösten i par

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner på lektionerna
 • beskriva vad som händer i naturen med ord och bilder
 • beskriva vad djur gör under hösten
 • skriva faktatext om hösten
 • namnge vilka månader det är höst

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback