Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik 18-19

Valboskolan - Klass 1-6, Färgelanda · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Undervisningens innehåll: - Avläsa, storleksordna och jämföra tal mellan 1 och 100 samt placera in dem på en tallinje. - Addition och subtraktion inom talområdet 1-100. - Uppdelning av tal och multiplicering med hjälp av konkret material. - Använda miniräknare. - Arbeta med likamedstecknets betydelse, begreppen ”lika många” och ”en halv”. - Hämta information ur enkla tabeller och diagram. - Lösa enkla matteproblem och göra rimlighetsbedömningar i vardagliga situationer. - Analog tid på klockan. - Konstruera enkla geometriska mönster. - Arbeta med geometriska former och begrepp. - Hur man betalar i en affär. Arbeta med mynt och sedlar och deras värde. - Mätning av längd, vikt och volym samt de vanligaste måttenheterna. - Veckodagarna och månaderna. Metod: - Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt när du arbetar i din bänk. - Du får träna på olika matte-strategier som att använda ”10-kamrater” när du räknar addition och subtraktion. - Vi arbetar ämnesövergripande med praktisk matematik t.ex. i hemkunskapen och slöjden. - Du får använda olika appar på Ipaden där du kan färdighetsträna t.ex. addition, subtraktion och klockan. - Du får använda laborativt material som klocka, pengar, kulram, 10-stavar och klossar. - Vi bygger och avbilder mönster med färger, klossar och tal. - Vi går och handlar i någon affär och betalar med pengar och kort. Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar och leker affär. - Du får praktiskt träna på att väga och mäta. - På morgonsamlingen tränar vi på veckodagarna och månaderna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback