Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik år 4

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Detta är den lokala planeringen för musik i årskurs 4. Här kan du se ungefär vad vi kommer jobba med under skolåret.

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

På musiken kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • sjunga ensam och tillsammans med andra
 • lyssna på och spela musik
 • lära dig hur du ska värma upp
 • använda olika instrument
 • använda musik i dans lek och rörelse
 • lära dig om och använda dig av takt och rytm

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • musikinstrument
 • våra egna röster
 • grupparbeten
 • samtal och diskussioner
 • filmer
 • digitala medier tex. dator
 • redovisningar

 

Det här ska du kunna

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att använda rösten ensam och i grupp
 • Din förmåga att spela olika musikinstrument
 • Din förmåga att uttrycka känslor genom dans lek och rörelse
 • Din förmåga att använda dig av takt och rytm på olika sätt tex. med kroppen, instrument osv.

Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - Musik år 4
Uppgifter
Ej namngiven
Ej namngiven