Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, NO (år 1-3), Bild, Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Programmering

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Vi kommer att arbetar med programmering på fritids(ipad- scratch jr och iMove), vår tanke med denna aktivitet är att alla barn oavsett tidigare erfarenhet och kön skall på ett lustfyllt och lekande sätt vilja att prova på programmering och få kunskap om vad programmering är.

 

 Under programmering Barnen skall få möjlighet till att förstå vad programmering är och hur man kan använda det i praktiken på fritids som lek och lustfyllt lärande.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback