Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

matte åk 2 ny

Harbo skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

räkna matematik

Varför ska vi göra det? Vad är syftet?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Vad ska vi göra? Vad kommer jag att få undervisning om?

          Du ska få:

  • träna addition och subtraktion inom talområdet 0-100
  • öva på positionssystemet (ental, tiotal och hundratal)
  • träna på likamedtecknets betydelse
  • bekanta dig med måttenheter och klockan 
  • bekanta dig med geometriska objekt och talmönster
  • träna på att använda enkla matematiska begrepp
  • diskutera olka matematiska problem och träna på rimlighetsbedömning
  • börja räkna addition och division

Hur ska jag göra det? Det här ska vi göra:

 

Vi kommer att arbeta med konkret material och med uppgifter i matteboken.
Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp. 
Träna på att redovisa och förklara lösningar inför varandra.
En lektion i veckan kommer vi ha praktisk matte ute eller inne.
 

Det här ska bedömas:


Hur du räknar addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Din förmåga att förstå likamedstecknets betydelse.
Din förmåga att använda matematiska begrepp.
Hur du formulerar och löser matematiska problem.
Hur du känner till de geometriska objekten, måttenheterna och klockan.Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 2
Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) HT åk 2
Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) VT åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback