Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Eldens hemlighet

BUF, Heby · Senast uppdaterad: 28 september 2018

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Ni ska läsa boken, svara på frågor som rör innehållet, sammanfatta och diskutera. Boken lämnar ingen oberörd!

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften: (se nedan- kopplingar till läroplanen)

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet: (se nedan- kopplingar till läroplanen)

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi läser boken tillsammans kapitel för kapitel.

Efter varje kapitel sammanfattar vi, diskuterar, förklarar och resonerar.

 

Här kommer exempel på frågor...

 Frågor på texten:

a)   Till vems minne är boken skriven?

b)   Vad heter huvudpersonen?

c)   Vad får du veta om huvudpersonen i kapitel 1-2?

d)   Vilka känslor skildras i kapitel 1-2? Ge exempel på hur de beskrivs.

e)   På vilket sätt börjar boken? Positivt eller negativt? Vilken känsla fick du när du började läsa boken?

f)    Vad betyder Maria och Sofias efternamn Alface?

g)   Hur beskriver författaren miljön?

h)   Vilken tycker du är bokens vändpunkt?

i)     Vad är en mina?

j)    På sidorna 154-155 förstår Sofia äntligen eldens hemlighet. Vilken är den?

k)   Vad menar författaren med: ”Svarta människor kunde blekna av sorg och smärta.”

l)     Beskriv med egna ord hur du tror att Sofia känner det natten hon sitter i rullstolen och ingen människa syns till.

m) Varför hittar Sofia på namn till sina ben?

n)   Tycker du att bokens titel är bra?

-      Varför? Motivera!

-      Vad betyder titeln?

-      Hur får du veta vad titeln betyder?

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

omdöme
genre
skönlitteratur
reflekteraLäroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback